Изпитни сесии Август 2018 г.

В раздел „Форми на обучение“, в съответните секции за дневна и самостоятелна форма на обучение, може да откриете Графици за провеждане на изпитите от сесия Август 2018.

СЪОБЩЕНИЕ

Официално връчване на Диплома за средно образование и Свидетелство за професионалана квалификация на 22.06.2018г. от 14:30 часа.

Актовата зала на ПГТМД

Важно!!!

Във връзка с провеждане на Държавни квалификационни изпити по практика за придобиване на степен на професионална квалификация и Национално външно оценяване на дигиталните компетентности за Х клас, учебните занятия на 11.06.2018 г. (понеделник) и 12.06.2018 г. (вторник) ще се провеждат във втора смяна при следния график:

  1. 13:30 – 14:00
  2. 14:10 – 14:40
  3. 14:50 – 15:20

Голямо междучасие – 20 мин.

  1. 15:40 – 16:10
  2. 16:20 – 16:50
  3. 17:00 – 17:30
  4. 17:40 – 18:10