Участие на ученици от ПГТМД в „Дни на професионалното образование“ по проект „Ученически практики“

 

     Ученици от професионалната гимназия по текстил и моден дизайн , включени в проект "Ученически практики" взеха участие в  "Дни на професионалното образование" в Двореца на културата и спорта. Те бяха открити днес от министъра на образованието проф. Анелия Клисарова.

     Такива дни по Проект BG051PO001-3.3.07-0001 “Ученически практики” се провеждат в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Самоков. Целта е да се популяризира професионалното образование и да се осигури възможност за среща и разговор между представителите на бизнеса и образованието.

  Учениците  провеждат стажа си по проекта в кооперация "Галатея- Варна", "Неделник",Го-М ЕООД,  Ескейп Бюти ООД, Вижън Р ЕООД, ДЗЗД Кулеви, ДЗЗД"Магнифик", ЕТ "Ани стил- Ангелина Петкова". Работата на всеки ученик е подмомагана и наблюдавана от наставник, определен от работодателя и учител от ПГТМД.

Учениците показаха нагледно в организираните за целта работни маси част от знанията и уменията си. Много от присъстващите имаха удоволствието да бъдат зарадвани с  ефектен маникюр, стилна прическа или красив бижу- аксесоар  от плат.

 По време на откриването на събитието учениците демонстрираха създадените от тах модели в много емоционално ревю. Те заслужено спечелиха симпатиите и овациите на всики присъстващи учители и чуеници от другите училища, работещи по проекта.

Стартира проект „Ученически практики“ в ПГТМД

      33835078 

      Професионална гимназия по текстил и моден дизайн- Варна се включи в проект "Ученически практики" на МОН, съфинансиран от Европейския социален фонд.

     Проект „Ученически практики“ предоставя чудесна възможност на  млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на  фирмите като се  обменят нови и свежи идеи, които да спомогнат за развитието им както и да се запозанаят непосредствено с производтсвения процес по избраната от тях професия или специалност.

Цели на програмата:

  • да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии и студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; 
  • да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • да увеличим стимулите на учениците и студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • да стимулираме нарастването на броя на учениците и студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици и студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Кандидатстване ученици

По проекта могат да кандидатсват ученици от 11 и 12 клас на ПГТМД по всички професии, изучавани в училището. За максимално улеснение на участниците в проекта кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път чрез уеб-базираната система. Тя ще бъде поетапно активирана.

През месец юни ще е активен модулът за регистрация на фирмите, след края на учебната година – за училищата.

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГТМД В РЕГИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ НА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ВЪВ ВАРНА

            Министерство на образованието, младежта и науката организираха в град Варна на 23.11.2012 г. Регионален празник на ученето през целия живот. Събитието има  за цел да популяризира разнообразието от възможности, ползите и радостта от ученето за хората от всички възрасти в България.

             Учениците от Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн показаха своите знания и умения в  импровизираните центрове "Фризьорство у дома" ," Козметика за мен" и "Не е трудно да се облечеш".