Изпитна сесия август

Публикуван е графикът на  поправителната изпитна сесия-  август за учениците:

  1.  Дневна форма на обучение – информация/ дневна форма на обучение
  2.  Задочна форма на обучение – информация/ задочна форма на обучение/ изпитна сесия
  3. Самостоятелна форма на обучение –  информация/ самостоятелна форма на обучение 

Прием след основно образование – 8 клас

Свободни места има в професия „Моделиер- технолог на облекло“- 14 броя.

Подаване на документи : свидетелство за основно образование – оригинал и медицинско свидетелство – оригинал  се извършва  във фоайето на училището всеки ден от 9.00 до 16 часа.

На вниманието на кандидатите за участие в мобилност по програма „Еразъм+“

След заседание на  комисията за разглеждане и класиране на кандидатите за участие в мобилност по програма „Еразъм+“  бяха одобрени и класирани учениците за съответните квоти по  професии.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

Конкурс за участие в проект по програма „Еразъм +“

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна работи по  проект 2017-1-BG01-KA102-036021 „Подобряване на професионалните компетенции чрез стажове в Европа“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

В проекта ще участват ученици от Х, ХІ и  ХІІ клас от професии:  Моделиер-технолог на облекло, Козметик и Фризьор.
Информация за обявения конкурс тук