ВАЖНО!!!

ПОРАДИ ПРОБЛЕМИ СЪС СЪРВЪРА, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ/ 2019 г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ТЕЛЕФОН 052-302-430, НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО В УЧИЛИЩЕ ИЛИ ВЪВ FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА ГИМНАЗИЯТА.

СЕСИЯТА ЗАПОЧВА ОТ 19.08.2019 г.