РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Родителска среща с класните ръководители и учителите по учебни предмети относно новата учебна година 2018/2019 ще се проведе на 17.09.2018 година от 18.00 часа в гимназията.

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

11.09.2018г. ОТ 8:00 ЧАСА -ТЕОРИЯ

10.09.2018г. ОТ 8:00 ЧАСА – ПРАКТИКА –  ФРИЗЬОРСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

12.09.2018г. И 13.09.2018г. ОТ 8:00 ЧАСА – ПРАКТИКА – КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕЛКО ОТ ТЕКСТИЛ