Родителска среща

На 11.11.2019г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците в 8в клас.