Родителска среща

На 14.01.2020г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците във всички класове.