Съобщение

На 22.01.2020г. (сряда) от 18:00 ч. в Актовата зала на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн ще се проведе събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към ПГ по текстил и моден дизайн.

На събранието присъстват родителите, избрани на родителската среща проведена на 14.01.2020г.