Грипната ваканцията се удължава до 11.03.2020г. Занятията се възобновяват от 12.03.2020г.

Всички ученици от 12-ти клас, трябва да подадат лично заявление до 17.03.2020г. за допускане до Държавни зрелостни изпити в сградата на гимназията. Назначените изпитни сесии продължават по редовен график от 12.03.2020г. Няма промяна в работното време на фронт офиса.