Учебните занятия се отменят до 16.03. 2020г.

Учениците от 12 клас, които не са подали заявление за ДЗИ и се намират извън града, ще очакваме в понеделник.
Изпитите на 12 и 13.03.2020г. за Самостоятелната форма на обучение ще се препланират.

Снимка на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна.