Преустановяване на учебния процес до 29.03.2020г.

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020г. относно усложняващата се епидемична обстановка свръзана с разпространението на COVID-19 се преустановява учебния процес до 29.03.2020г. включително.

Сесията за самостоятелна форма на обучение се отлага.