Електронно подаване на заявления за държавни зрелостни изпити

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната се удължава срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити до 20.03.2020 г. включително.
Директорите на училищата, в които има ученици в 12 клас, неподали заявление, следва да организират предоставянето на заявлението на учениците в електронен формат. 
При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището. 

Служебна поща: pgtmd_varna@abv.bg
Моля, изпращайте заявленията със следната тема: Заявление за ДЗИ

Първи задължителен ДЗИ: Български език и литература
Втори задължителен ДЗИ (по избор един от следните):
– Теория и практика на професията/специалността
– Математика
– Английски език
– Руски език
– Френски език
– Физика и астрономия
– Биология и здравно образование
– География и икономика
– История и цивилизация
– Цикъл „Философия“

Ако имате затруднения с попълването можете да използвате следния образец.