Електронно подаване на заявления за отпускане на стипендия за втори учебен срок 2019/2020г.

Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители

Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование