Извънредно положение. Информация

Коронавирус (COVID-19): Какво трябва да знаят родителите

Как да разговаряте с децата си за COVID-19

По повод дезинформацията около новия коронавирус: търсете и споделяйте надеждна информация

Съображения, свързани с психичното здраве и психосоциалната подкрепа по време на епидемията от COVID

Коронавирусът – разяснен. Какво трябва да правите?

Какво представлява коронавирусът и какво трябва да направим.Връзка към ютуб канала на създателите – https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY

Публикувахте от Документални филми в Събота, 21 март 2020 г.