Дистанционно обучение в електронна среда

График за провеждане на дейностите в електронна среда

За контакти:

  • Във връзка с дистанционното обучение: 0893310869
  • Фронт офис: 0896846255; 052/30-24-30; Работно време с граждани: 09:00-15:00
  • Училищен психолог: 0896848551

E-mail: pgtmd_varna@abv.bg


Можете да споделите впечатленията си от дистанционното обучение в електронна среда в нашата анкета:

Попълването е доброволно и няма задължителен характер. Благодарим Ви!