Учебните занятия продължават по утвърдения часови график за дистанционно обучение и седмично разписание за ll-ри срок

Скъпи ученици,

Напомням ви, че на 21 април 2020 г., вторник, учебните занятия продължават по утвърдения часови график за дистанционно обучение и седмично разписание за ll-ри срок.

Поздравявам ви за упоритостта и отговорното отношение при използването на възможностите на съвременните информационни технологии и онлайн учебни ресурси!

Пазете себе си и вашите близки! Останете у дома! Бъдете здрави!

инж. Людмила Начева ,
Директор на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн Варна