Служебни бележки за допускане до ДЗИ

Служебните бележки на допуснатите зрелостници ще бъдат разпратени до края на деня на имейлите, които са подали при инструктажа за ДЗИ. Те се носят задължително в деня на матурата. Ако нямате възможност да ги разпечатате, ще можете да ги получите във фоаето на гимназията от 27.05.2020г. до 29.05.2020г. от 10:00-11:00ч. и 13:00-14:00ч. при спазване на противоепидемичните мерки.