Връчване на дипломите за средно образование на випуск 2020 г.

Дипломите за средно образование ще бъдат връчени от 10:00 ч. на 26.06.2020г. в двора на гимназията.