Подаване на заявления за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) сесия август-септември 2020 г.

Срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия август-септември е до 20.07.2020 г. включително.

Заявления се приемат електронно по служебна поща на училището, както и на място в сградата, където ще ви бъде предоставена бланка.

При електронно подаване на заявление и невъзможност зрелостниците да го разпечатат следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището: pgtmd_varna@abv.bg

Моля, изпращайте заявленията със следната тема на имейла: Заявление за ДЗИ

Първи задължителен ДЗИ: Български език и литература
Втори задължителен ДЗИ (по избор един от следните):
– Теория и практика на професията/специалността
– Математика
– Английски език
– Руски език
– Френски език
– Физика и астрономия
– Биология и здравно образование
– География и икономика
– История и цивилизация
– Цикъл „Философия“

Ако имате затруднения с попълването можете да използвате следния образец.