График за провеждане на изпит по козметика на канидатите за участие в проект 2020-1-BG01-KA102-078477 „Европейската практика – път към успешната професионална реализация“, Програма „Еразъм+”