Служебни бележки за допускане до ДЗИ сесия август-септември 2020г.

Служебните бележки на допуснатите зрелостници ще се раздават на място в гимназията на 24.08.2020г. от 13:00 до 16:30 ч. при спазване на противоепидемичните мерки.