Родителски срещи за 8-ми класове

В актовата зала на гимназията ще се проведе родителска среща за:

  • 8а клас – на 01.09.2020 г. от 18:00 ч.
  • 8б клас – на 02.09.2020 г. от 18:00 ч.
  • 8в и 8г клас – на 03.09.2020 г. от 18:00 ч.