Свободни места за прием в 8-ми клас

Към настоящия момент има следните свободни места за прием в 8-ми клас:

  • 4 места – в специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ , професия „Десенатор на текстил“
  • 5 местa – в специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, професия „Моделиер-технолог на облекло“