Разписание на часовете за II срок на учебна 2020/2021 г.

Разписание на часовете за II срок на учебна 2020/2021 г.

Изменение и допълнение на график за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г. Изменение и допълнение на заповед за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна...
График за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

График за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

Изменение и допълнение на график за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г. Изменение и допълнение на заповед за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна...
Обучението от разстояние в електронна среда се удължава до 22.11.2020 г.

Обучението от разстояние в електронна среда се удължава до 22.11.2020 г.

Съгласно протокол от 11.11.2020 г.  на областния кризисен щаб, който заседава под ръководството на областния управител Стоян Пасев,  се удължава обучението от разстояние в електронна среда за учениците от 6 до 12 клас на територията на община Варна до 22.11.2020...
Процедура за обучение на ученик от дневна форма в електронна среда от разстояние, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен

Процедура за обучение на ученик от дневна форма в електронна среда от разстояние, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ) При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин: 1.      По здравословни причини – подава се...