В изпълнение на т. 1 от раздел  ІV. Информиране на родителите и общността от “Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП”

В изпълнение на т. 1 от раздел ІV. Информиране на родителите и общността от “Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП”

В изпълнение на т. 1 от раздел ІV. Информиране на родителите и общността от НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, предоставяме следната информация: към 19.01.2022...
Информация за обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 ЗОП

Информация за обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 ЗОП

Информация за обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 ЗОП На 12.10.2021 г. приключи изпълнението на СМР по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на водогреен котел „КОГ 650“ с италианска двустепенна газова...
Откриване на учебната 2021/2022 г.

Откриване на учебната 2021/2022 г.

Откриването на учебната година за VIII клас ще бъде на 15.09.2021 г. в 10:00 ч. в двора на училището. Повече информация можете да получите от класните ръководители. Учебните занятия започват по разписание на 16.09.2021 г. от 08:00 ч.  ...
Родителска среща на VIII класове

Родителска среща на VIII класове

Родителските срещи на VIII клас ще се проведат от 18:00 ч. в сградата на гимназията на следните дати: VIIIа клас (Дизайнер, Моден дизайн) – 08.09.2021 г. VIIIб клас (Дизайнер, Театрален грим и перуки / Фризьор, Организация и технология на фризьорските услуги)...