Изберете страница
На вниманието на родителите излъчени за участие в Обществен съвет

На вниманието на родителите излъчени за участие в Обществен съвет

На основание чл. 12 от  Правилника  за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви отправям покана за участие в среща на родителите, на която да бъдат излъчени членове и резервни членове за състава на Обществения...
Всички ученици обучавани в ХІІ клас трябва да подадат заявление за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, в срок до 17.02.2023 г. във фронт-офиса на гимназията

Всички ученици обучавани в ХІІ клас трябва да подадат заявление за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, в срок до 17.02.2023 г. във фронт-офиса на гимназията

Всички ученици обучавани в ХІІ клас трябва да подадат заявление за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, в срок до 17.02.2023 г. във фронт-офиса на...
На вниманието на родителите излъчени за участие в Обществен съвет

Разписание на часовете за учебната 2022/2023 за първи учебен срок от 14.11.2022 г.

Разписание на часовете за учебната 2022/2023 за първи учебен срок от 14.11.2022 г. 1 1 час 8:00 –  8:45 2 2 час 8:55 – 9:40 3 3 час 9:50 – 10:35 4 Голямо междучасие 10:35 – 11:05 5 4 час 11:05 – 11:50 6 5 час 12:00 – 12:45 7 6 час 12:55 – 13:40 8 7 час 13:50 –...
Разписание на часовете за учебната 2022/2023 за първи учебен срок, влиза в сила от 04.10.2022 г.

Разписание на часовете за учебната 2022/2023 за първи учебен срок, влиза в сила от 04.10.2022 г.

Разписание на часовете  за учебната 2022/2023 за първи учебен срок,влиза в сила от 04.10.2022 г.   1 1 час 7:30 –  8:10 2 2 час 8:20 – 9:00 3 3 час 9:10 – 9:50 4 Голямо междучасие 9:50 – 10:10 5 4 час 10:10 – 10:50 6 5 час 11:00 – 11:40 7 6 час 11:50 – 12:30 8 7...