Добри практики

Добри практики

В ПГ по текстил и моден дизайн – Варна търсим нови подходи за приобщаване и мотивиране на нашите ученици с цел по-висок капацитет и развитие на професионалните умения.

 • Обучения на преподавателския състав подпомогнати от бизнеса и висшите учебни заведения.
 • Работа по мотивиране на педагогическия състав. Наемане на млади учители. Поддържане активността на служителите и желание за прилагане на иновативни методи за преподаване.
 • Актуализация и модернизиране подхода на поднасяне на учебния материал спрямо поколението. Използване на съвремени методи и визуализации. Визията е единственият инструмент , с който привличаме младежта. Личният пример.
 • Приобщаване на родители към училищният живот.
 • Приобщаване на родители за съвместни творчески проекти.
 • Клубове по интереси, които позволяват на децата да се приобщят към училищния живот.
 • Създаване на приятна учебна среда в класната стая и общи пространства.
 • Мотивация и насърчаване на ученици за участие в конкурси  и състезания. Гостуване  на външи лектори специалисти и изявени личности в своята професионална област.
 • Разработване на проекти по мобилност.
 • Кариерно ориентиране.
 • Приобщаване на децата със СОП и техните родители. Работа по по художествено-творчески проекти.