На 12.10.2021 г. приключи изпълнението на СМР по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на водогреен котел “КОГ 650” с италианска двустепенна газова горелка “Riellо” за нуждите на ПГ по текстил и моден дизайн – гр. Варна.

Строително-монтажните работи се изпълниха в пълния обем и качество.

Сподели в