Контакти

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

      Директор:

инж. Людмила Начева- 052/30-24-19
зам.директор по УД: Албена Свещарова – 052/30-22-09

Канцелария – 052/30-24-30

 Главен счетоводител – 052/30-31-15

E-mail: pgtmd_varna@abv.bg

 


Адрес:

Варна 9002
П.К. 126
бул. „8-ми Приморски полк“
No 113

КартаВижте ПГТМД в Google Maps