Контакти

 Директор:
инж. Людмила Начева – 052/30-24-19
зам.директор по УД: Албена Свещарова – 052/30-22-09

Фронт офис:
Работно време с граждани: 08:00-16:30
0896846255
052/30-24-30

Главен счетоводител:
052/30-31-15

За връзка на родителите:
0893310869

Училищен психолог:
0896848551

e-mail: pgtmd_varna@abv.bg


Адрес:

Варна 9002
П.К. 126
бул. „8-ми Приморски полк“
No 113

КартаВижте ПГТМД в Google Maps