Изберете страница

Обяви за работа

Документи за кандидатстване за работа:

  • Автобиография (CV)
  • Заявление за кандидатстване
  • Копия от дипломи, свидетелства, сертификати
  • Копие на трудова книжка
  • Медицинско свидетелство (след приемане на кандидатура)
  • Свидетелско за съдимост (след приемане на кандидатура)

Документите за кандидатстване по обявените позиции се подават в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна.

За актуални свободни работни места можете да следите страницата на РУО-Варна.