ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО, ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО, ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

Степен на професионална квалификация: втора

Основна цел на обучението по професия „Оператор в производството на облекло” е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.

 

Основен приоритет е реалната възможност, учениците завършили успешно десети клас да започнат работа по изучаваната професия. В град Варна има мащабни предприятия за производство на облекло от текстил, които имат нужда от професионалисти.

Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език