Изберете страница

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 

Сесия май – юни

 • Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08:30 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 08:30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Сесия август – септември

 • Български език и литература – 25 август 2021 г., начало 08:30 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 26 август 2021 г., начало 08:30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед относно запознаване на зрелостниците с оценените изпитни работи от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – 3 дневен срок, считано от 09.06.2022 г. във времето от 14:45 до 16:30 часа

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 

Сесия май – юни

 • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08:,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08:00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. –
  31 май 2021 г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08:00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. –
  02 септември 2021 г.

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)