Национално външно оценяване (НВО)

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:
Х клас
  • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08:00 часа
  • Математика – 18 юни 2021 г., начало 08:00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08:00 часа
  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – 15 юни 2021 г., начало 13:30 часа

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)