Изберете страница

Самостоятелна форма на обучение

Юни 2023 г.
Март 2023 г.
Февруари 2023 г.
Януари 2023 г.
Юни 2022 г.
Февруари 2022 г.
Януари 2022 г.
Февруари 2021 г.
Януари 2021 г.
График сесия *

График приравнителна сесия *

* Изпитите ще се провеждат присъствено в сградата на гимназията по график.