Изберете страница

Самостоятелна форма на обучение

Юни 2022 г.
Февруари 2022 г.
Януари 2022 г.
Февруари 2021 г.
Януари 2021 г.
График сесия *

График приравнителна сесия *

* Изпитите ще се провеждат присъствено в сградата на гимназията по график.