Обучение от разстояние в електронна среда

 

Процедура за обучение на ученик от дневна форма в електронна среда от разстояние, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен

 

Брошура с препоръки за безопасна работа в интернет

 

Заповед за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 01.05.2021 – 31.05.2021 г.

График за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 01.05.2021 – 31.05.2021 г.

Заповед за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 12.04.2021 – 29.04.2021 г.

График за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 12.04.2021 – 29.04.2021 г.

Заповед за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда в периода 01.04.2021 г. – 02.04.2021 г.

Заповед за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и преустановяване на присъствените учебни занятия, учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити и извънкласни дейности за ученици на дневна и самостоятелна форма на обучение в периода от 22.03.2021 г. до 30.03.2021 г.

Заповед за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда в периода 15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.

Изменение и допълнение на график за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

Изменение и допълнение на заповед за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

Изменение на разписание за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

Заповед за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

График за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

Заповед за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда от 30.11.2020 г.

Заповед за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Заповед за организация на обучение от разстояние в електронна среда от 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г.

Заповед за организация на обучение от разстояние в електронна среда от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г.

 

Обучението в електронна среда се осъществява в Google Classroom чрез акаунти към @edu.mon.bg, които учениците получават от класните си ръководители.

Кодовете за присъединяване към класни стаи в Google Classroom се получават на лично съобщение в електронния дневник Shkolo или от класния ръководител.

Вход в Google Classroom

Инструкция за активиране на профили в edu.mon.bg

Инструкция за промяна на езика в Google Classroom

Отговори на често задавани въпроси (скролнете до секцията за Classroom)