Обучение от разстояние в електронна среда

Процедура за обучение на ученик от дневна форма в електронна среда от разстояние, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен

 

Заповед за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Заповед за организация на обучение от разстояние в електронна среда от 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г.

Заповед за организация на обучение от разстояние в електронна среда от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г.

 

Обучението в електронна среда се осъществява в Google Classroom чрез акаунти към @edu.mon.bg, които учениците получават от класните си ръководители.

Кодовете за присъединяване към класни стаи в Google Classroom се получават на лично съобщение в електронния дневник Shkolo или от класния ръководител.

Вход в Google Classroom

Инструкция за активиране на профили в edu.mon.bg

Инструкция за промяна на езика в Google Classroom

Отговори на често задавани въпроси (скролнете до секцията за Classroom)