Изберете страница

Обучение от разстояние в електронна среда

 

 

Обучението в електронна среда се осъществява в Google Classroom чрез акаунти към @edu.mon.bg, които учениците получават от класните си ръководители.

Кодовете за присъединяване към класни стаи в Google Classroom се получават на лично съобщение в електронния дневник Shkolo или от класния ръководител.

Вход в Google Classroom

Инструкция за активиране на профили в edu.mon.bg

Инструкция за промяна на езика в Google Classroom

Отговори на често задавани въпроси (скролнете до секцията за Classroom)