Изберете страница

Учебници

 • Учебна 2023/2024 г.
 • Български език – изд.„Просвета“, Весела Михайлова, Руска Станчева, Йовка Тишева, Борислав Борисов
 • Литература – изд.„Просвета плюс“, Кирил Топалов и Ангел Малинов
 • Христоматия по литература – изд.“БГ учебник“ – Иван Иванов, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Мариана Христова, Димитър Драгнев
 • Английски език – изд.“Express publishing” Legacy Level A1
 • Математика – изд. „Архимед“, Здравка Паскалева и колектив, 2017г.
 • Предприемачество – изд.“БГ учебник“ – Цветан Давидков
 • Информационни технологии – изд.“Анубис“, И. Зангочева
 • Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Г.Христакудис
 • История и цивилизации – изд. „Просвета“, Борислав Гаврилов и колектив
 • География и икономика – изд.“Просвета“, С. Дерменджиева и колектив
 • Биология и здравно образование – изд.“Педагог6“, Наташа Цанова и колектив
 • Химия и опазване на околната среда – изд. “Педагог6“, Митка Павлова и колектив
 • Философия – изд.“Просвета“, Евелина Варджийска и колектив
 • Изобразително изкуство – изд.“Просвета“, Петър Цанев и колектив, 2018г.
 • Български език – изд.„Просвета – София“, Весела Михайлова и колектив, 2018г.
 • Литература – изд.„Просвета – София“, Албена Хранова и колектив
 • Христоматия – изд. “БГ учебник“
 • Английски език – изд.“Express publishing” Legacy for Bulgaria, Level A2
 • Френски език – Vite! A1, Partie1 pour la Bulgarie, изд. Klett, 2018г.
 • Математика – изд. „Архимед”, Мая Алашка и колектив, 2018г.
 • Информационни технологии – изд.“Анубис“, Е.Ковачева и колектив
 • Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Ивелина Димитрова
 • История и цивилизации – изд. „Просвета – София“, Михаил Груев и колектив
 • География и икономика – изд.“Просвета“, С. Дерменджиева и колектив, 2018г.
 • Биология и здравно образование – изд.“Педагог6“, Наташа Цанова и колектив, 2018г.
 • Химия и опазване на околната среда – изд.“Педагог6“, Митка Павлова и колектив,
  2018г.
 • Философия – изд.“Просвета“, Евелина Варджийска и колектив, 2018г.
 • Здравословни и безопасни условия на труд – изд. “БГ учебник”, Зорница Стоянова
 • Изобразително изкуство – изд.“Просвета“, Петър Цанев и колектив, 2018г.
 • Български език – изд.„БГ учебник“, П. Маркова, Н.Паскалев, 2019г.
 • Литература – изд.„БГ учебник“, И. Инев, А. Руневска, 2019г.
 • Христоматия – изд.“БГ учебник“
 • Английски език – изд.“Express publishing” Legacy for Bulgaria, Level A2
 • Френски език – Vite! A1, Partie2 pour la Bulgarie, изд. Klett, 2018г.
 • Математика – изд. „Архимед”, Мая Алашка и колектив, 2019г.
 • Информационни технологии – изд.“Домино“, 2019г., Иван Първанов
 • Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Ивелина Димитрова,
  2019г.
 • История и цивилизации – изд. „Просвета – София“, Пламен Павлов и колектив, 2019г.
 • География и икономика – изд.“Просвета“, С. Дерменджиева и колектив, 2019.г.
 • Биология и здравно образование – изд.“Педагог6“, Наташа Цанова и колектив, 2019г.
 • Химия и опазване на околната среда – изд.“Педагог6“, Митка Павлова и колектив,
  2019г.
 • Философия – изд.“Просвета“, Евелина Варджийска и колектив, 2019г.
 • Изобразително изкуство – изд.“Просвета“, Петър Цанев и колектив, 2018г.
 • Български език – изд.“БГ учебник“, Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай
  Паскалев
  • Литература – изд.“БГ учебник“, Иван Инев, Албена Руневска
  • Христоматия – изд.“БГ учебник“, Албена Руневска, Хр. Андонова, Ваня Майсторска
  • Чужд език по професията – Английски език – изд.“Express publishing” Career paths, Level B1, Beauty Salon / само за козметици и фризьори /
  • Френски език – Vite! A2, Partie1 pour la Bulgarie, изд. Klett, 2020г.
  • Математика – изд.“Архимед“ – Пламен Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка
  • Гражданско образование – изд. „Педагог6“, Галя Герчева и колектив
 • Български език – Български език в правила и задачи – изд.“Просвета“, Р. Станева
 • Литература – изд.“Просвета – София“, Инна Пелева и колектив
 • Христоматия – изд.“Просвета“
 • Математика – изд.“Архимед“ – Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев
 • Френски език – Vite! A2, Partie1 pour la Bulgarie, изд. Klett, 2020г.
 • Гражданско образование – изд. „Просвета“
 • Чужд език по професията – Английски език – изд.“Express publishing” Career paths, Level B1, Beauty Salon / само за козметици и фризьори /