Стартира проект „Ученически практики“ в ПГТМД

      33835078 

      Професионална гимназия по текстил и моден дизайн- Варна се включи в проект "Ученически практики" на МОН, съфинансиран от Европейския социален фонд.

     Проект „Ученически практики“ предоставя чудесна възможност на  млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на  фирмите като се  обменят нови и свежи идеи, които да спомогнат за развитието им както и да се запозанаят непосредствено с производтсвения процес по избраната от тях професия или специалност.

Цели на програмата:

  • да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии и студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; 
  • да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • да увеличим стимулите на учениците и студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • да стимулираме нарастването на броя на учениците и студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици и студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Кандидатстване ученици

По проекта могат да кандидатсват ученици от 11 и 12 клас на ПГТМД по всички професии, изучавани в училището. За максимално улеснение на участниците в проекта кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път чрез уеб-базираната система. Тя ще бъде поетапно активирана.

През месец юни ще е активен модулът за регистрация на фирмите, след края на учебната година – за училищата.