Изберете страница

За периода 04 – 11.2020 г.  екипът на Сдружение „Милосърдие за теб“ оказа подкрепа на ръководството и педагозите от ПГТМД  в изпълнение на Програма на Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“ за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение.

Бяха проведени регулярни срещи с педагозите и ръководството на училището, на които бяха заложени за изпълнение дейности по подкрепа на електронното обучение в периода от април 2020 г. до края на учебната 2019/2020 г.

Отчита се успешна работа по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Екипът на сдружението подкрепя усилията на ръководството на гимназията по мотивиране на всеки един ученик от етнически групи или  неравностойно положение за продължение на образованието. Полагат се максимални усилия за ангажиране на родителите на ученици от гимназията в активна подкрепа спрямо децата им.

Работата на екипа на сдружението на терен, спомага за успешната комуникация между семействата на ученици от етнически групи и обучаващите ги педагози.

За поредна година ученици в неравностойно социално положение от ПГТМД получиха образователна подкрепа от Община Варна и Дирекция ОМД, представляваща безплатен комплект учебници за учебната 2020/2021 г.                                                           

 За настоящата учебна година са утвърдени съвместните дейности да продължат и да бъдат развивани в условия на бързо променящата се среда поради COVID-19.

Сподели в