Поверителност

 

Защита на личните данни на ПГ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН – Варна съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ