Изберете страница

Приемът се осъществява във фоайето на гимназията от 08:00 до 16:30 ч.

Нужните документи за записване са:

  1. Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)
  2. Служебна бележка за НВО
  3. Медицинско свидетелство (оригинал)

Допълнителна информация относно план-прием за учебната 2021/2022 г.:

Сподели в