ФРИЗЬОР, ФРИЗЬОРСТВО С ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК

Степен на професионална квалификация: втора

подстригване

Основна цел на обучението по професия „Фризьор” е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.

Фризьорската професия съчетава в себе си занаят и  изкуство. Дава хоризонти, които малко други професии предлагат – разнообразие, ежедневна комуникация, простор за творчество и експерименти, непрекъснати обучения, възможност за развитие, работа в телевизионни формати и други медии, конкурси за красота,  светски събития, красива работна среда и не на последно място – възможност за висока възнаграждение. Фризьорът е социална личност. Придобиват се комуникативни умения и се стимулира креативния потенциал.

Колористика

След успешно професионално  дпломиране ученикът умее:

 • Да прилага усвоените знания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Спазва общите и специфичните хигиенни норми;
 • Познава инструментите, пособията и материалите, използвани във фризьорството и професионално си служи с тях;
 • Избира правилно необходимите продукти, според предназначението им, и в съответствие с косата и скалпа;
 • Извършва диагностика на косъма и скалпа;
 • Има изградени естетически критерии за съвременните стилове във фризьорството;
 • Притежава теоретични знания и практически умения за изискванията при оформяне на фризура;
 • Спазва технологичната последователност при работа;
 • Използва комуникативните си умения при работа с клиенти;
 • При необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;
 • Ползва професионални издания и др. източници с цел актуализиране техниката си на работа;
 • Адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при провеждането им;

Форма и цвят

Блондики

Брюнетки

Креатив

Мъжко подтсригване

Тенденции

Креатив

конкурси