КОЗМЕТИК, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ

 

Основна цел на обучението по козметика е усвояване на система от знания, умения и навици при прилагане на козметични грижи, свързани със здравето и красотата на човека и грижи при болни хора със зъболявания на основните органи и системи.

 

Основна задача при подготовката на обучаващите е да се създаде определено клинично мислене и правилен подход в планирането и приложенето на козметични грижи.

 

Учебната козметика включва три основни задачи:

  • Усвояване същността на козметичната професия: красотата и здравето на човека и козметични грижи. Тази част от програмата предлага връзка между козметичните грижи и хуманитарните дисциплини: психология, хигиена, етика и др.
  • Изучава козметичните грижи при болния човек – болнична хигиена, лабораторни изследвания, медикаменти, терапии и козметична техника.
  • Разглежда основните патологични състояния и симптоми в козметичната практика, козметична диагноза и планиране на лечение.

 

Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика.