ДКИ

Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация
през учебната 2018/2019 година

 

Сесия януари

За лица, придобили право  да положат държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната  2018/2019 година:

  • ДКИ по теория  – за  втора и трета степен – 23.01.2019 г., 8:00 часа
  •  ДКИ по практика:

за  втора степен – 28.01.2019 и 29.01.2019 г. – 8:30 часа

за трета степен – 28.01.2019 г., 29.01.2019 г. и 30.01.2019 г. –  8:30 часа