ДЗИ

Дати за провеждане на зрелостни изпити
учебна 2018/2019 г.

Сесия май- юни

  • Български език и литература-  21 май 2019 г.,  начало 8:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г.,  начало 8:00 часа
  • Държавни  зрелостни изпити по желание на ученика от 28 до 31 май 2019 г.

Сесия август- септември

  • Български език и литература – 28 август  2019 г., начало 8:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август  2019 г. , начало 8:00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика –  в периода от 30 август  до 4 септември 2019 г.

 Утвърдени със заповед Заповед № РД09-1710/29.08.2019 г.на министъра на образованието и науката са:

  1. Инструктаж за зрелостника;
  2. Инструктаж за учителите консултанти на зрелостници със специални образователни потребности (СОП);
  3. Инструктаж за учителя консултант на ДЗИ по чужд език;

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ, утвърдени със заповед  на министъра на образованието и науката.

Повече информация относно графикът на дейностите по организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити може да намерите в  страницата на МОН.