ДЗИ

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ за сесия май-юни 2019/2020г.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната се удължава срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити до 20.03.2020 г. включително.
Директорите на училищата, в които има ученици в 12 клас, неподали заявление, следва да организират предоставянето на заявлението на учениците в електронен формат. 
При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището. 

Инструкции и формуляр можете да намерите тук.

Дати за провеждане на зрелостни изпити
учебна 2019/2020 г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити съгласно Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, както следва:

 • Сесия май – юни:
  Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
  Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.
  Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. –
  29 май 2020 г.
 • Сесия август – септември:
  Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
  Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
  Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г.
  – 03 септември 2020 г.

Повече информация относно графикът на дейностите по организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити може да намерите в  страницата на МОН.