ДЗИ

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ за сесия август-септември 2019/2020г.

Срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия август-септември е до 20.07.2020 г. включително.

Заявления се приемат електронно по служебна поща на училището, както и на място в сградата, където ще ви бъде предоставена бланка.

При електронно подаване на заявление и невъзможност зрелостниците да го разпечатат следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището.

Инструкции и формуляр можете да намерите тук.


Дати за провеждане на зрелостни изпити
учебна 2019/2020 г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити съгласно Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. относно нови дати за провеждане на държавните зрелостни изпити,
изменяща  Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, както следва:

 • Сесия май – юни: 
  Български език и литература – 01 юни 2020 г. , начало 09,00 часа
  Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г. , начало 09,00 часа
  Държавни зрелостни изпити по желание по:
  – немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език,
  химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г.,
  начало 08,00 часа;
  – математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., начало 14,00 часа;
  – биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020 г., начало
  08,00 часа;
  – английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., начало 14,00 часа;
  Теоретичен изпит за придобиване на професионална квалификация – 5 юни 2020 г. 
  Практически изпит за придобиване на професионална квалификация за:
  – II степен 8 и 9 юни 2020г.
  – III степен – 8, 9 и 10 юни 2020г.
 • Сесия август – септември:
  Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
  Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
  Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г.
  – 03 септември 2020 г.

Повече информация относно графикът на дейностите по организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити може да намерите в  страницата на МОН.