История

12.10.1897– Във Варна се открива стопанско училище от председателката на благотворително дружество “Майка”  г-жа Анастасия д-р Железкова
1898 г. – училището получава ново име – “ТРУДОЛЮБИЕ”
Ноември 1900 г. – училището се сдобива с нова сграда, благодарение на помощта на тогавашния кмет на града   г-н Коста Райков
1932 г. – налага се ново название- практическо занаятчийско училище
1939 г. – официално се честват 42 години от създаването на училището. През този период то е било ръководено от 8 директора и в него са преподавали 105 редовни учители и 67 лектори
1945 г. – училището е трансформирано в професионално с 4 годишен курс на обучение.
1959 г. – открива се техникум по облекло с 5 –годишен курс на обучение
1970 г. – техникумът е трансформиран в  средно професионално  техническо училище по  облекло
1.07.2000 г. – преобразува се в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн