НВО

Подаване на заявления за допускане до национални външни оценявания за X клас по чужд език и информационни технологии по желание на ученика за учебна 2019/2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната се удължава срокът за подаване на заявление за допускане до национални външни оценявания за X клас по чужд език и/или информационни технологии за измерване на дигитални компетентности по желание на ученика от 06.04.2020 г. до 10.04.2020 г. включително.

Учениците следва да изпращат попълнените заявления във формат Word на електронната поща на училището: pgtmd_varna@abv.bg

Посочете като тема на имейла: Заявление за НВО X клас

Заявление за чужд език (по желание на ученика)

Заявление за информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за X клас за учебна 2019/2020 г.

Съгласно Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, както следва:

  • Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа
  • Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа
  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

Повече информация относно графикът на дейностите по организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания може да намерите в на страницата на МОН.