Обществен съвет

На 22.01.2020 г. ( сряда) от 18:00 ч. в Актовата зала на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн  ще се проведе събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към ПГ по текстил и моден дизайн. На събранието присъстват родителите, избрани на родителската  среща проведена на 14.01.2020 г.

Заповед за поименния състав на обществения съвет при ПГТМД – Варна