Учители

Български език и литература

Геновева Колева

Пенка Петкова

Фатмегюл Портокалска

Английски език

Валентина Иванова

Янка Никова

Френски език

Фатмегюл Портокалска

Математика

Кристиана Петрова

Реглена Радилова

Соня Атанасова

Информационни технологии

инж. Рени Божилова

Реглена Радилова

Биология и химия

Йорданка Атанасова

Физика

Соня Атанасова

История и география

Енис Бекташева

Иванка Тодорова

Физическо възпитание и спорт

Атанас Ташев

Галина Дочева

Изобразително изкуство

Антон Чеков

Философия, етика и право

Силвия Вардарова

Специални предмети

инж. Галина Дончева

инж. Милена Николова

Емилия Стоилова

Миглена Бежанова

Петя Георгиева

Радостина Маринова

Росица Трайкова

Айнур Генч

Живка Илиева

Христина Кучиева

Процедура за заемане длъжност старши учител