Стипендии

Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители

Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование

Правила за отпускане на стипендии на учениците от ПГТМД в сила от 01.02.2018.
Заповед за определяне реда и начина за отпускане на стипендии – I срок – учебна 2019/2020г.
Заповед за определяне реда и начина за отпускане на стипендии – II срок – учебна 2019/2020г.