Изпитни сесии

 

Информация за резултатите от изпитите се получава лично в канцеларията на гимназията.