Изберете страница

Проектът адресира потребностите на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна да се осъвремени обучението в областта на изработката на дрехи от текстил, включвайки съвременните тенденции за устойчивост, компютъризирани методи на работа, както и в областта на услугите за личността, включвайки усвояване на умения за работа с интернационални клиенти, наблюдение на европейските трендове и усвояване на новости в професията.

Втората идентифицирана потребност е свързана с нуждата от разширяване на чуждоезиковите компетенции, от усвояване на специфична терминология в професията, придобиване на умения за общуване в мултикултурна среда и с интернационални клиенти, развитие на социалните умения в интеркултурна среда.

Третата потребност е от доразвиване на международната дейност на училището и разширяване на мрежата от партньори работодатели, асоциации за организиране на практики, социални партньори, сходни училища с цел надграждане на професионалните компетенции.

 

В съответствие с изложените потребности проектът има 3 специфични цели.

Цел 1. Усвояване на нови умения и иновативни техники за работа в сектора на модата и красотата.

Цел 2: Развитие на чуждоезиковите и интеркултурните компетенции на ползвателите.

Цел 3: Развитие на интернационалното сътрудничество на училището чрез създаване на нови партньорства с работодатели, социални партньори и асоциация за провеждане на практики.

 

Основните дейности включват подбор на 30 ползватели, провеждане на предварителна езикова, културна и тематична подготовка, провеждане на 3 седмична практика в реална работна среда в текстилни предприятия, фризьорски салони, козметични и гримьорски студиа. Практиката включва практически задачи под наставничеството на опитни специалисти от компаниите. Учениците ще надградят получените в училище знания и ще изградят специфични нови професионални компетенции, които не могат да бъдат усвоени чрез практика в град Варна. Новостите включват запознаване с практическото приложение на концепцията за „устойчива мода“, развитие на уменията за дизайн и технологично изработване на облекло чрез използване на CAD/CAM софтуер, усвояване на умения за работа с нови продукти, методи и технологии във фризьорството, маникюра, козметиката и грима. След практиката ще се проведат дейности за разпространение и популяризиране на резултатите.

Учениците в направление „Моден дизайн“ ще развият уменията си за дизайн на облекло в съответствие със съвременната концепция за „устойчива мода“, ще изградят нови умения за конструиране на облекло с помощта на CAD/CAM системи, ще надградят уменията си да извършват технологични операции по изработката на облекло в т.ч. умения за работа на специални машини.

Обучаемите от професия „Фризьор“ ще усвоят новости при различните фризьорски операции, нови прически, новости в колористиката, ще се запознаят с иновативни технологии за диагностика на състояние на скалпа и косата.

Учениците от професия „Козметик“ ще разширят уменията си за работа с професионална апаратура и нови продукти, ще развият умения за прилагане на различни терапии и процедури.

Маникюристите ще развият умения за оформяне на маникюра и педикюра в съответствие с новите тенденции, както и за работа с професионална апаратура.

Гримьорите ще развият умения за изработването на перукерски изделия, за декоративен, коректурен и пластичен грим.

 

Сподели в