Проект “Еразъм+”

2020 г.

Европейската практика – път към успешната професионална реализация

За осми път Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн –  Варна, спечели финансиране в рамките на европейските програми „Леонардо да Винчи“ и “Еразъм+“!

Трийсет ученици от гимназията ще имат възможност да обогатят професионалните си познания и умения в конфекционни предприятия, фризьорски салони и козметични студиа на град Тулуза, Франция.

Партньор по проекта е Частна професионална и технологична гимназия «Мириам» град Тулуза, Франция.

Партньорът  ни от ЧПТГ „Мириам“ ще осигури стажове за 30 ученици, разпределени в 3 потока. За 9 ученици от професионално направление Дизайн и Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, партньорът ни ще осигури практическо обучение в предприятията „Mode et compagnie“ и ателие „Chanel“, които са водещи предприятия в областта на конфекционното производство и наши дългогодишни партньори. За 21 ученици от професионално направление Фризьорски и козметични услуги ще осигурят стажове в следните фризьорски и козметични студиа, в които наши ученици са провеждали практическо обучение: салоните: „Institut“, „Ruiz Pichou“, „Hear pur“, „Julien Thomas“, „Wonderfull“, както и в козметичните студиа: „Giz Beaute“ и „Carmabelor

Стажовете ще се проведат през октомври 2020 г. и март и май 2021 година.

По време на стажа младите хора от професиите Дизайнер, Фризьор и Козметик ще се запознаят с организацията на труда, общественото устройство и културните забележителности на Франция. Местата за провеждане на практическото обучение са в съвременни предприятия, салони, студиа и ателиета, където се прилагат нови техники и технологии,  използват се иновативни продукти и се дава възможност на младите хора да се включват активно в цялостния производствен процес.

Убедени сме, че тези стажове ще  мотивират нашите ученици за  професионално развитие и реализация на пазара на труда и последващо повишаване на  личната им квалификация.

Регламент за кандидатстване по програмата

2018 г.

В изпълнение на  мисията си да осигурява качествено образование на своите обучаеми, Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн  реализира през 2017 и 2018 година европейски проект в рамките на Програма „Еразъм+“, озаглавен „ Подобряване на професионалните компетенции чрез стажове в Европа“.

През октомври 2017 г.  10 ученици от професиите Моделиер-технолог на облекло, Фризьор и Козметик имаха възможност да проведат практическо обучение в реална работна среда в предприятия и ателиета  в град Тулуза – Франция. Културната програма им позволи да се запознаят и с редица исторически и  културни забележителности в Тулуза и региона.

През април 2018 г.  предстои заминаване на втори поток от същите специалности.

В рамките на проекта учениците ще присъстват и на практически занятия  по фризьорство и козметика в гимназия „Жасмин“ и по моделиране и изработване на облекло в гимназия „Мириам“ в град Тулуза – Франция.

По време на стажа младите хора ще се запознаят с организацията на труда, общественото устройство и културните забележителности на Франция. Този стаж ще ги  мотивира за  професионално развитие и реализация на пазара на труда и последващо повишаване на  личната им квалификация. Те ще развият адаптивността си за работа в чуждоезикова среда

Тази образователна мобилност позволява  на нашите обучаеми да съизмерят своите умения с изискванията на европейския пазар на труда и да подобрят и обогатят професионалните си компетенции.

 

Реализацията на проекта постигна следните заложени цели:

  1. Подобри се качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение;
  2. Създаде се по-привлекателен образ на професионалното образование и обучение;
  3. Издигна се имиджът на гимназията и бе създадено доверение у партньорите;
  4. Повиши се мотивацията на участниците за учене и усвояване на избраната професия;
  5. Подобриха се езикови компетенции на участниците;
  6. Отваряне към Европа и  разширяване на възможностите за професионална реализация;
  7. Придобиване на нови професионални умения и компетенции;
  8. Формиране на креативно мислене у  младите хора, необходимо им за успешното вграждане в професионалната среда;