Дейности по проекта – май 2014 г.

От началото на 2014 г. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн извършва дейности по валидиране на знания и умения по професии и специалности, изучавани в училището.

През този период са се включили лица по следните професии:

  •  Моделиер- технолог на облекло – 2
  • Козметик – 8
  • Фризьор – 10

За повече информация за напредъка на гимназията по проекта се запознайте с презентацията